Διαδικασία παραλαβής εξώδικων που προέρχονται από Κάμερες Τροχαίων.

Κατακόρυφη αύξηση των τροχαίων παραβάσεων στην Κύπρο σημειώνεται από τις αρχές του έτους όταν τέθηκε σε εφαρμογή το σύστημα φωτοεπισήμανσης με την χρήση κινητών τροχαίων καμερών στους δρόμους της Κύπρου. Ακόμη πιο πολλές κάμερες σταθερές και κινητές, έρχονται να προστεθούν στους δρόμους μέχρι το τέλος του 2022. Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που ειδοποιηθείτε…

property administration cyprus

Διαχείριση περιουσίας αποβιώσαντος προσώπου στην Κύπρο.

Η Κυπριακή νομοθεσία ρυθμίζει εκτενώς δια μέσου σχετικών νομοθετημάτων και κανονισμών την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση που ένας άνθρωπος αποβιώσει χωρίς διαθήκη και έχει την κατοικία του εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στην περίπτωση που ένας άνθρωπος αποβιώσει εκτός Κύπρου χωρίς διαθήκη, ωστόσο, κατά την ημέρα του θανάτου του είχε ακίνητη περιουσία…

cyprus business strategy

Cyprus New Strategy for Attracting Businesses & Talents

The Council of Ministers approved on October 15th, 2021, the “Strategy for Attracting Businesses for Activities or/and Expansion of their Activities in Cyprus” and the implementation of the strategy commenced in January 2022.   The new Strategy will include the following: Transformation of the existing Fast Track Business Activation Mechanism into a Business Facilitation Unit…